SERWIS

Konserwacja wyrobów aluminiowo-szklanych

SZKŁO

Podczas czyszczenia szkła należy zawsze posługiwać się dużą ilością najczystszej wody, aby uniknąć efektu zarysowania przez cząstki brudu. Do zastosowania jako narzędzia nadają się np. miękkie, czyste gąbki, skóra, ścierki lub zbieraki gumowe. Skuteczność czyszczenia można zwiększyć stosując w znacznym stopniu naturalne środki czyszczące lub dostępne w sklepach środki do czyszczenia szkła w gospodarstwie domowym. Spośród wszystkich chemicznych środków czyszczących generalnie nie wolno stosować ługów alkalicznych, kwasów i środków zawierających fluorek.

Zalecane roztwory czyszczące i myjące

A. Ogólne czyszczenie szkła

 • czyścić czystą szmatką nasączoną w wodzie,
 • stosować firmowe roztwory do czyszczenia szkła, postępując zgodnie ze wszystkimi drukowanymi instrukcjami. Szybko nanosić roztwory czyszczące przy użyciu czystej, suchej i miękkiej szmatki,
 • używać roztworu alkoholu z wodą lub amoniaku z wodą zmieszanego w proporcjach 50:50, a następnie spłukać ciepłą wodą. Szkło wycierać do sucha czystą, miękką szmatką lub gąbką z zamszu lub celulozy.

B. Środki ostrożności

 • unikać ściernych lub wysoce alkalicznych środków czyszczących. Nie stosować produktów naftowych, tzn. benzyny, oleju napędowego lub lżejszych cieczy.
 • kwas fluorowodorowy i fosforowy działają korodująco na powierzchnię szkła i nie powinny być stosowane,
 • chronić powierzchnię szkła przed rozpylonymi kroplami lub zaciekami kwasów i środków czyszczących stosowanych do czyszczenia metalowych ram, cegieł lub muru oraz przed odpryskami spoiwa, powstającymi w trakcie spawania,
 • krawędzie szkła laminowanego i szyb zespolonych należy chronić przed kontaktem z wszelkimi roztworami czyszczącymi i innymi materiałami,
 • nie stosować twardych szczotek, żyletek lub innych przedmiotów mogących porysować szkło,
 • bezzwłocznie usuwać ze szkła wszelkie materiały budowlane, tzn. beton, środki ogniouodporniające, farby, etykiety i taśmy,
 • czyścić każdorazowo niewielką powierzchnię szklaną i często sprawdzać, czy nie uległa ona uszkodzeniu,
 • najlepsze rezultaty uzyskuje się czyszcząc szkło, gdy jego powierzchnia jest zacieniona.

Jeżeli na szkło zostanie naklejona specjalistyczna folia ochronna, ochronna, przyciemniająca należy do czyszczenia powierzchni folii używać miękkich ściereczek – nigdy żrących substancji (rozpuszczalników itp) lub też ostrych przyrządów.

ALUMINIUM

Taśmy zabezpieczające należy usunąć bezzwłocznie po zakończeniu montażu.

 1. Mycie wyrobów należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku.
 2. Zalecaną metodą czyszczenia powierzchni lakierowych jest regularne mycie roztworem łagodnego detergentu (np. 5% płynu do mycia naczyń) w ciepłej wodzie. Wszystkie powierzchnie powinny być czyszczone delikatną gąbką lub szmatką. Nie wolno stosować szczotek twardszych niż z naturalnego włosia (mycie szyb może być dla wygody przeprowadzone równocześnie). Powierzchnię po myciu należy dokładnie spłukać czystą wodą.
 3. Powierzchnie anodowane mogą być po myciu i płukaniu polerowane suchą, delikatną szmatką dla przywrócenia połysku, a w przypadku silnego miejscowego zabrudzenia, polerowane lekko ścierną pastą polerską i zabezpieczone delikatną warstwą specjalnego środka konserwującego, nie zawierającego: wosku, wazeliny, lanoliny lub podobnych substancji.
 4. Jeśli zanieczyszczenia atmosferyczne spowodowały trudno usuwalne plamy, do ich usunięcia z powierzchni lakierowanych zalecana jest benzyna ekstrakcyjna. W tym przypadku nie wolno stosować materiałów ściernych (papier ścierny, pasty polerskie), ani rozpuszczalników zawierających: ketony, estry lub alkohole.
 5. Do mycia należy używać czystej wody. Mycie może być bardziej efektywne, gdy użyjemy do przetarcia powierzchni dekoracyjnej tkaniny, nie rysującej powierzchni.
 6. W czasie mycia temperatura powłok nie może przekraczać 25o C.
 7. Temperatura wody stosowanej do mycia nie może przekraczać 25o C. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej.
 8. Przed wystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzać efekt działania używanych do tego celu środków. Próbę należy przeprowadzać na niewidocznych powierzchniach. W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z wykorzystania testowanego środka czyszczącego.
 9. W żadnym wypadku nie wolno stosować środków czyszczących o pH poniżej 5 lub powyżej 8.
 10. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących (w tym zawierających detergenty), jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium.
 11. Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, ani czyścić powierzchni poprzez tarcie. Dopuszcza się stosowanie delikatnych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do przemysłowego czyszczenia. Podczas przecierania nie należy zbyt mocno dociskać tkaniny do czyszczonej powierzchni.
 12. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp.
 13. Nie wolno stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu.
 14. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili.
 15. Maksymalny czas oddziaływania środka czyszczącego nie może przekraczać jednej godziny. Jeżeli to konieczne proces mycia można powtórzyć po 24 godzinach.
 16. Po każdym myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą, zimną wodą.
 17. Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, bardzo trudnych do usunięcia zabrudzeń. Dla zewnętrznych zastosowań, gdzie dekoracyjny wygląd i funkcja ochronna są szczególnie ważne np.: portale wejścia , fronty sklepowe, itp., zaleca się cotygodniowe czyszczenie. W tym przypadku możliwe jest używanie do czyszczenia wody i irchy (zamszu), następnie wycierać z góry do dołu elementy miękką suchą ścierką.
 18. Ramy okienne, parapety i fasady muszą być czyszczone regularnie. Częstotliwość zależy od agresywności środowiska i konstrukcji fasady.
 19. Uszczelki wykonane z materiału EPDM nie wymagają specjalnej konserwacji.

OKUCIA

Aby niezawodne działanie okuć było trwałe należy co najmniej raz w roku przeprowadzić następujące czynności:

 1. Smarować lub oliwić wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań.
 2. Stosować wyłącznie smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic.
 3. Do czyszczenia elementów okien stosować wyłącznie delikatne i pH-naturalne środki czyszczące w formie rozcieńczonej. Nigdy nie stosować środków czyszczących oraz szorujących zawierających kwasy. Ich działanie może naruszyć warstwę ochronną części okuć.
 4. Aby zapobiec zmianom w powłoce okuć zalecamy stosowanie środków ochronnych. Po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni okuć proponujemy konserwację olejami obojętnymi niezawierającymi silikonów np.: olej do maszyn do szycia.

Regularne smarowanie i oliwienie (minimum raz rocznie) wszystkich zasadniczych z punktu widzenia funkcjonowania elementów okucia na skrzydle i ościeżnicy zapewni lekkość działania okuć i uchroni je przed wcześniejszym zużyciem. Ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa elementy okucia należy konserwować ze szczególną starannością. Należy z tego względu kontrolować stan zużycia i smarować lub oliwić! Ponadto należy regularnie sprawdzać stabilność połączeń śrubowych i ewentualnie niezwłocznie dokręcić poluzowane lub wymienić pęknięte wkręty.